Info

1. Meijel

Meijel heeft - naast zijn geïsoleerde ligging tussen moeras en Peel - ook politiek lang in een isolement gezeten. Terwijl buurgemeente Deurne wel tot de Generaliteitslanden behoorde, maakte Meijel daar geen deel van uit.

Meijel hoorde bij het Overkwartier of Opper-Gelre en was dus achtereenvolgens Spaans en Oostenrijks (of Belgisch). In de Franse tijd hoorde het ook bij het Belgisch departement van de Nedermaas.

De andere buurgemeente Helden behoorde tot Pruisisch Opper-Gelre. De laatstgenoemde twee buurgemeenten hebben eeuwenlang ruzie gemaakt over tussengelegen turfgronden, hoewel Brabanders en Limburgers (ook uit Helden) met elkaar huwden en zich in Meijel vestigden. Dit laatste resulteerde in een geheel eigen dialect, dat dichter bij de Brabantse peeldialecten ligt dan bij de Limburgse en ook veel overeenkomsten vertoont met het net over de Limburgs-Brabantse grens liggende Neerkant.

Meijel ligt tevens bij één van de weinige doorgangen door de Peel, aan de weg van 's-Hertogenbosch naar Keulen. Mogelijk gaat deze verbinding tot in de Romeinse tijd terug, toen de weg de belangrijke tempelplaats Empel met Keulen verbond. Langs deze weg zijn tal van Romeinse vondsten gedaan. - Wikipedia - 

Meer informatie over hoe Meijel ontstaan is via Medelo Meijel - Meijel in de Peel - Geschiedenis is een vogelvlucht door Henk Willems. 

Meijel behoort sinds 2010 bij de gemeente Peel en Maas en heeft meer dan 6200 inwoners.


2. Peelgeluk voor jou en MeIJel!

Peelgeluk is een beleving voor iedereen. Het is een emotie die je moet voelen; samen met andere Meijelse inwoners en onze gasten. Peelgeluk is datgene wat jou gelukkig maakt. En dat is vaak iets heel simpels. Denk aan het genieten van de mooie peelnatuur, maar ook een vriendelijke glimlach op straat, samen iets drinken tijdens de kermis, een kaartje leggen op zondagmorgen of een topprestatie leveren bij je vereniging.

“Peelgeluk voor jou en Meijel” is gemaakt voor de promotie van Meijel bedacht door Dorpsoverleg Meijel. Zowel binnen als buiten Meijel. 

Inspiratie

Al sinds vroeger tijden is Meijel sterk verbonden met de Peel. Hardwerkende mensen die turf binnenhaalden om een warm nest te creëren. Door de geïsoleerde ligging was Meijel in het verleden voornamelijk aangewezen op zichzelf. Hierdoor is een sterke eigen identiteit ontstaan die ook nu nog herkenbaar is. We nemen zelf verantwoordelijkheid en lossen dingen samen op.

Jij + Wij = Peelgeluk voor MeIJel

We willen iedereen laten weten, maar vooral ook laten vóelen wat dat warme Peelgeluk nou is. Voor inwoners en voor onze gasten. De ondernemers uit Meijel zijn hierin een belangrijke schakel, maar ook verenigingen en andere organisaties roepen we op om dit Peelgeluk dit delen. Want samen staan we sterker en gaan we in Meijel een prachtige toekomst tegemoet. 


3. Stichting Peelport (SBBI publicatie)

Onder de noemer van Peelgeluk hebben een aantal Meijelse ondernemers een initiatief opgezet waar middels een crowdfinding én crowdfunding middelen worden opgehaald die vertaald worden naar aantal concrete middelen die in dienst van Meijel staan. Deze ambassadeurs bestaan uit ondernemers, vrijwilligers en inwoners van Meijel en daar buiten die het initiatief ondersteunen. Onder het kopje 'Ambassadeurs' kunt u zien wie Meijel allemaal een warm hart toedraagt. 

Om zorgvuldig en met beleid met de opgehaalde middelen om te gaan hebben de vijf initiatiefnemers een stichting opgericht vanuit waar de middelen gerealiseerd worden onder leiding van een projectleider. Stichting Peelport is de naam van deze stichting en heeft als voornaamste doel Meijel meer op te kaart te zetten en meer leefbaarheid creëren. Dit alles doet het uiteraard zonder winstoogmerk, zoals dat van een stichting verwacht wordt. Alle middelen gaan ten goede aan de ontwikkeling van een leefbaarder Meijel. 

Informatie over de stichting:

Naam:             Stichting Peelport

Adres:             Kerkveld 2A, 5768 BB Meijel

Contact:          info@peelgeluk.nl &  www.peelgeluk.nl

Kvk nr:            65423631

Fiscaal nr:       856106136

BTW nr:          NL856106136B01

IBAN nr:          NL69RABO0191275247 

Rechtsvorm:   stichting

Bestuur:         Roy Simons (voorzitter)

                       Lotte Verkoelen (penningmeester)

                       Jens Trines (bestuurslid)

                       Ardie van Bommel (secretaris)

                       Angelique Verstappen (Peelgeluk manager).

Doelstelling:   Peelregio, met Meijel als hart, regionaal op de kaart te zetten als het dorp waar Peelgeluk als recreant en zeer zeker ook als koper of opdrachtgever optimaal kan worden ervaren.

Beleidsplan hier te downloaden. 

Financieel beleidsplan hier te downloaden.

*In de beleidsplannen vindt u alle korte termijn doelstellingen, lange termijn doelstellingen, een overzicht van de activiteiten die gerealiseerd zijn of nog gerealiseerd moeten worden, het beloningsbeleid, een financiële begroting en een strategie.